Home » Tilintarkastus - Normeista käytäntöön by Soile Tomperi
Tilintarkastus - Normeista käytäntöön Soile Tomperi

Tilintarkastus - Normeista käytäntöön

Soile Tomperi

Published 2009
ISBN :
Paperback
200 pages
Enter the sum

 About the Book 

Tilintarkastus - Normeista käytäntöön on korkeatasoinen tilintarkastuksen oppikirja korkeakouluihin ja yliopistoihin. Sitä voidaan käyttää monipuolisesti myös yrityksissä, tilintarkastajien koulutuksessa, ja se soveltuu mainiosti myös itsenäiseenMoreTilintarkastus - Normeista käytäntöön on korkeatasoinen tilintarkastuksen oppikirja korkeakouluihin ja yliopistoihin. Sitä voidaan käyttää monipuolisesti myös yrityksissä, tilintarkastajien koulutuksessa, ja se soveltuu mainiosti myös itsenäiseen opiskeluun ja tietojen päivittämiseen.Kirjassa käydään läpi vuonna 2007 voimaan tullut tilintarkastuslaki, tilintarkastuksen suunnittelu ja raportointi sekä tilintarkastuksen käytännön toteutus vaihe vaiheelta. Asunto-osakeyhtiöiden ja muiden kiinteistöyhtiöiden, yhdistysten sekä säätiöiden tilintarkastuksen erityispiirteitä tarkastellaan kirjassa erikseen.Tilintarkastus - Normeista käytäntöön esittelee kattavasti myös kansainväliset tilintarkastusstandardit (ISA-standardit), joita tilintarkastajien on noudatettava. ISA-standardien mukainen tarkastus merkitsee aikaisempaa tarkempaa, normien mukaista tilintarkastusta. Tilintarkastus - Normeista käytäntöön huomioi ISA-standardit tilintarkastuksen eri vaiheissa.